Transitiecoach lvb

Instrument

Netwerk & vrije tijd
Zorg

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen zijn vaak nog helemaal niet klaar om op eigen benen te staan als zij 18 jaar worden. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft de functie van ‘transitiecoach LVB’ ontwikkeld. Een dergelijke coach heeft de taak om deze jongeren te ondersteunen bij de veranderingen die ze ondervinden als ze 18 jaar worden.

Elk jaar worden ongeveer 6.000 jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) 18 jaar. Vanaf die dag worden zij geacht zelf keuzes te maken op belangrijke levensgebieden zoals werk en school. In hun ontwikkeling zijn zij vaak niet ouder dan een jaar of 12 of 13. Voor deze groep is ondersteuning bij de veranderingen die plaatsvinden als zij 18 worden daarom cruciaal.

E-learning

Om deze jongeren de optimale professionele ondersteuning te bieden, heeft het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, met input van LVB-jongeren, ouders en experts, een e-learningmodule ontwikkeld voor de transitiecoach LVB. Deze bereidt jongeren met een LVB en hun ouders op professionele wijze voor op de veranderingen in het leven en de zorg rond het 18e jaar en betrekt hen zo goed mogelijk bij de besluitvorming hierover.

www.transitiecoach-lvb.nl