Verborgen oplossingen: uithuisplaatsing voorkomen

Instrument

Netwerk & vrije tijd
Onderwijs
Veiligheid
Werk & inkomen
Wonen
Zorg

Verborgen Oplossingen is een innovatief project waarmee een werkwijze is ontwikkeld om uithuisplaatsing te voorkomen. Deze werkwijze houdt in dat Spirit samen met de jongere en het gezin werkt aan het op orde krijgen van hun ‘bestaanszekerheid’ oftewel een stabiele basis. Samen met het gezin kijken we vanuit hun perspectief wat hiervoor nodig is. Daarbij zoomen we in op de thema’s: steun, wonen, werk/opleiding/dagbesteding, financiën (inkomen & schulden) en gezondheid (fysiek & mentaal). Oftewel, de Big 5.

Klik hier voor de werkwijze

checkbox voor big 5