VER_nieuw

- , Utrecht

VER_nieuw staat in het teken van jongerenparticipatie. VER_nieuw biedt interactieve workshops over co-creëren met jongeren, ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulpverlening, succesvol peer-to-peer werken, talentontwikkeling door participatie en nog veel meer.

Jongerenparticipatie kent vele vormen: van het benutten van de ervaringsdeskundigheid van jongeren tot talentontwikkeling en van het co-creëren van beleid met jongeren tot het geven van de regie aan jongeren in een aanbesteding. Niet alleen voelen jongeren op deze manier dat hun inbreng en deelname aan de maatschappij ertoe doet, maar ook worden oplossingen en interventies effectiever, sluiten ze beter aan op de behoeften van jongeren en vinden ze meer draagvlak.

Ervaringsdeskundigheid heeft veel aandacht gekregen maar duurzame inrichting van inspraak en betrokkenheid van jongeren blijft voor veel beleidsmakers en professionals nog een lastige zet.

Voor wie?

VER_nieuw geeft jongerenparticipatie een impuls en laat professionals en beleidsmakers ervaren dat vernieuwende jongerenparticipatie niet alleen in de methoden & vorm zit, maar juist in de visie & inbedding in beleid. Samen gaan we voor een nieuwe ambitie. Laten we het doen. VER_nieuw met ons de jongerenparticipatie.

VER_rijk met inspiratie voor betekenisvolle jongerenparticipatie.
VER_meng door uitwisseling met jongeren, professionals en beleidsmakers.
VER_bind met jongeren en nieuwe partners.
VER_diep door nieuwe kennis op te doen over effectieve jongerenparticipatie.
VER_sterk door je eigen organisatie een impuls te geven met duurzame jongerenparticipatie.

VER_nieuw_banner

Programma

Het programma bestaat uit plenaire gedeelten en workshoponderdelen. Tijdens het event wordt een Action Plan gepresenteerd om jongerenparticipatie te verankeren in beleid. In verschillende workshoponderdelen heb je de mogelijkheid om het Action Plan aan te vullen en te verdiepen. Tevens laten de partners je tijdens de workshoponderdelen hun aanpak ervaren.  

12.30 - 13.00 uur Inloop
13.00 - 13.30 uur Opening
13.30 - 14.45 uur Workshopronde 1
14.45 - 15.15 uur Pauze
15.15 - 16.30 uur Workshopronde 2
16.30 - 17.00 uur Afsluiting
17.00 - 18.00 uur Borrel

Aanmelden

Meld je aan

Organisatie

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Nationale Jeugdraad (NJR) in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) met bijdragen van onder andere het Ministerie van VWS, Choice for Youth, de Kindertelefoon, Young Amsterdam, Wij zijn Spraakmakers, Jonge Klimaat Beweging, Jongerenambassadeurs Den Bosch, Nationaal Jeugddebat, Gemeente Alkmaar, Community Heroes 070, U2BHeard en Hoofdzaken.