Verzuim en Schoolverlaters Kompas

Data & duiding

Onderwijs

Het Verzuim en Schoolverlaters Kompas (VSv Kompas) is een digitaal platform dat de meest actuele informatie over verzuim en uitval bundelt. Je kunt er de meest recente cijfers vergelijken en (meer) inzicht verkrijgen in beleidskeuzes en resultaten. 

Het VSv Kompas is bedoeld voor managers, beleidsmakers van gemeenten en RMC-(sub)regio’s.

Lees meer