Webinar ‘Kennis voor en van gemeenten’

- , Online sessie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor steeds meer maatschappelijke opgaven. Om die taken effectief uit te voeren moeten zij beschikken over de juiste data, informatie en kennis. De VNG zet zich in voor vernieuwing van dit kennis- en leerlandschap, zodat gemeenten beter zijn toegerust. Wat is ervoor nodig om de juiste kennis op de juiste plaats beschikbaar te krijgen? En wat is trouwens nog ‘juiste kennis’?

Op het programma

In dit webinar geven Janny Bakker, bestuursvoorzitter van Movisie en Eva Kunseler, senior onderzoeker van het Planbureau voor de Leefomgeving, een beeld van de wetenschappelijke innovaties die nodig zijn om kennis en data dichter bij gemeenten te brengen. Zij doen dit aan de hand van de proefschriften die zij ieder afzonderlijk over dit thema hebben geschreven. Kees Breed  (VNG) gaat in zijn reactie in op de betekenis van deze benaderingen voor lokaal en regionaal onderzoek en de kansen voor gemeenten. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van de VNG