Jongeren begeleiden naar werk

Jongeren van wie bekend is dat ze kwetsbaar zijn worden vaak in de eerste plaats door school en de stageplaats geholpen bij het vinden van een baan. Jongeren die niet zelf iets ondernemen en niet in beeld zijn van instanties, lopen het risico niet in het arbeidsproces te belanden en langdurig werkloos te blijven. 

Om jongeren in kwetsbare posities succesvol te begeleiden naar werk zijn meerdere elementen belangrijk. Arbeidstoeleiding begint al gedurende de opleiding, waar aandacht is voor de praktijk en gaat door tot de daadwerkelijke arbeidsinpassing waarbij de begeleiding geleidelijk wordt overgedragen aan de werkgever.

Bij de begeleiding van jongeren naar werk is het belangrijk om de jongere centraal te stellen, ouders te betrekken en continuïteit in de begeleiding te bieden. Daarnaast is het van belang om al vroeg aandacht te besteden aan het opdoen van kennis en ervaring in de praktijk en uiteindelijk te zorgen voor een goede match tussen de jongeren en het bedrijf. 

Lees meer

Tip

Doe de Participatiescan

De Participatiescan is een online actie- en analysetool om jongeren in een kwetsbare positie naar werk te begeleiden. Samen met netwerkpartners bekijk je de actuele situatie in jouw regio. Na het doorlopen van de scan heb je een concrete verbeteragenda. 

Doe de scan op participatiescan.com

Publicaties

Hier vind je onderzoeken, handreikingen, factsheets, praktijkvoorbeelden en tips met betrekking tot de begeleiding van jongeren naar werk.

Waar ben je naar op zoek?