Praktijkvoorbeelden

Laat je inspireren door de verschillende praktijkvoorbeelden om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid.

Praktijkvoorbeeld

'Vol trots zeggen ze: ik werk bij VVV'

Twee vaders zagen hoe hun kinderen met een verstandelijke beperking maar beperkte mogelijkheden kregen om ook na hun 18e te werken aan hun toekomst. Hier wilden ze iets aan doen. Samen met de gemeente Venlo, Onderwijsgroep Buitengewoon, MEE en voetbalvereniging VVV-Venlo begonnen ze Team 12, een project waarin jongeren met een verstandelijke beperking werkervaring opdoen in en om het stadion van voetbalvereniging VVV-Venlo.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

School-ex-programma

Met het School-ex-programma begeleidt het Graafschap College kwetsbare studenten op hun weg naar de arbeidsmarkt. Jobcoaches ondersteunen jongeren bij het solliciteren en zetten hun netwerk in het regionale bedrijfsleven in. Deze begeleiding wordt steeds meer het onderwijs ingebracht, met sollicitatietrainingen en arbeidsmarktgerichte modules in het niveau-1-onderwijs.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Succesfactoren Toekomstgericht Werken bij 's Heeren Loo

Om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie is een integrale aanpak nodig van gemeenten en partners op de verschillende leefdomeinen. ’s Heeren Loo locatie Auriga, een van de deelnemers aan de pilot Werken met een Toekomstplan, biedt deze integrale aanpak en deelt het verhaal van Esmeralda (23 jaar).
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

ZOWh@t

ZOWh@t is een bovenschoolse arbeidstoeleidingsdienst in de regio West-Friesland. Hoofddoelstelling is om jongeren tot 27 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Als regulier werk niet mogelijk is, dan naar beschut werk of dagbesteding.
Lees meer