Werken met een toekomstplan

Publicatie

Wonen
Zorg

Een jaar lang liep de pilot 'Werken met een toekomstplan' van Landelijke Aanpak 16-27 met als uiteindelijke doel kwetsbare jongeren beter op weg te helpen zelfstandig te worden. Er gebeurt veel bij gemeenten en regio’s om toekomstgericht werken met jongeren en jongvolwassenen goed te organiseren. Dit is een van de grote transformaties binnen het jeugdstelsel. Deze pilot was een leerproces om te kijken wat het vraagt om een toekomstgerichte werkwijze neer te zetten.

Rapport

Auteurs: Iryna Batyreva, Anna van Deth, Tarik Hamdiui, Gery Lammersen en Freya Mostert
Uitgever: Nederlands Jeugdinstituut en Movisie
Jaar: 2019
Type: Rapport
Pagina's: 19

Overgang naar volwassenheid.pdf

PDF - 3.75 MB

Uitkomst pilot Toekomstgericht werken.pdf

PDF - 305.79 KB