Werkwijzer Jongeren

Instrument

Onderwijs
Werk & inkomen

De Werkwijzer Jongeren van Divosa laat zien wat professionals het best kunnen doen om alle jongeren te laten participeren in de maatschappij. Ook de jongeren die uit beeld dreigen te raken.

De werkwijzer is voor professionals in het sociaal domein die werken met jongeren: jongerenwerkers, leerplicht- of RMC-ambtenaren, klantmanagers Werk en Inkomen, jobcoaches en maatschappelijk werkers.

Naar de werkwijzer