Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Regels & wetgeving

Wonen
Zorg

Over de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 helpt mensen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen met de juiste ondersteuning. Daarvoor moeten gemeenten begeleiding en hulpmiddelen bieden die passen bij de persoonlijke situatie.

Ondersteuning

In de Wmo 2015 staat dat jongeren tot 18 jaar recht hebben op ondersteuning in de vorm van hulpmiddelen, woningaanpassingen, een doventolk, maatschappelijke opvang of vrouwenopvang. Ook na het 18e jaar krijgt iedereen die dat nodig heeft op grond van deze wet hulp in de vorm van individuele ondersteuning, begeleiding of dagbesteding.

Tip

Alle relevante wetgeving op een rij

Download het Wettenschema: geldende wetgeving voor kinderen en jongeren. In dit schema zie je per leeftijdsklasse en per leefdomein welke wet van toepassing is.

Beschermd of begeleid wonen

Jongeren van 18 jaar en ouder die vanwege psychische of psychosociale problemen niet zelfstandig kunnen wonen, kunnen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 voor beschermd en/of begeleid wonen.

Jongeren tot 18 jaar kunnen via de Jeugdwet een beroep doen op begeleid wonen.