Wet op Expertisecentra (WEC)

Regels & wetgeving

Onderwijs
Zorg

Deze wet geldt voor kinderen van 4 tot en met 20 jaar op het speciaal onderwijs of op het voortgezet speciaal onderwijs. Afhankelijk van het ontwikkelingsperspectief van een jongere, ligt de eindleeftijd voor het voortgezet speciaal onderwijs tussen de 16 en 20 jaar.

Jongeren die vanwege hun beperking niet in staat zijn om een startkwalificatie te halen, zijn ook niet kwalificatieplichtig. Het volgen van onderwijs is voor deze jongeren na hun 16e niet per definitie de aangewezen keuze. De Commissie van Begeleiding van het speciaal onderwijs stelt op basis van ontwikkelingsperspectieven vast of een jongere kan worden vrijgesteld van onderwijs om bijvoorbeeld naar de dagbesteding te gaan.

Tip

Alle relevante wetgeving op een rij

Download het Wettenschema: geldende wetgeving voor kinderen en jongeren. In dit schema zie je per leeftijdsklasse en per leefdomein welke wet van toepassing is.