Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren

Het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet ervoor zorgen dat voor het eind van 2021 alle dak- en thuisloze jongeren de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2016 ongeveer 10.7000 jongeren tussen de 18 en 27 jaar dak- en thuisloos waren. Het actieprogramma wil deze jongeren de komende jaren helpen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen thuis, en nieuwe instroom van dak- en thuisloze jongeren voorkomen. Aanleiding voor het actieprogramma is de conferentie ‘Breng de basis op orde’, die Stichting Zwerfjongeren Nederland en Kansfonds in juni 2018 hebben georganiseerd. 

Actieagenda Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021

PDF - 2.23 MB

Bekijk ook de interactieve actieagenda.

Pilotgemeenten

Dertien pilotgemeenten zijn gestart met het actieprogramma. De pilotgemeenten zijn Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Groningen, Haarlem, Leiden, Purmerend, Rotterdam en Utrecht. 

 

Ondersteuning

De gemeenten krijgen gedurende de pilots ondersteuning vanuit VWS. Als onderdeel van de pilots gaat de staatssecretaris Blokhuis met deelnemende gemeenten het gesprek aan over ‘basisnormen’: waar mag elke jongere in Nederland minimaal op rekenen? Ook kijkt het Rijk kritisch naar zichzelf en naar gemeenten als het gaat om knelpunten in de (uitvoering van) wet- en regelgeving. Verder wil de Rijksoverheid actief bij gemeenten langsgaan en de ervaring en kennis uit de pilots zo breed mogelijk delen.

Updates

Geld voor maatwerk dak- en thuisloze jongeren

Kansfonds stelt 650.000 euro ter beschikking aan maatwerktrajecten voor 65 dak- en thuisloze jongeren. Het Instituut voor Publieke Waarden richt samen met de pilotgemeenten de maatwerktrajecten in. Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Oplossingen voor dak- en thuisloze jongeren structureel mogelijk maken

De gemeente Utrecht voert sinds 9 maanden een pilot uit met 30 dak- en thuisloze jongeren om een doorbraak te creëren in hun situatie. Uit de pilot blijkt dat de oplossing vaak zit in het toepassen van individueel maatwerk. Denk bijvoorbeeld aan het toekennen van een woontoelage als de jongere nog geen huurtoeslag krijgt. De gemeente onderzoekt welke van die individuele oplossingen zij structureel in kan zetten, zodat een nog grotere groep jongeren hier mee geholpen is.
Lees meer