Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren

Het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft als doel om ervoor te zorgen dat voor het eind van 2021 alle dak- en thuisloze jongeren de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat op 1 januari 2018 ongeveer 9.400 jongeren tussen de 18 en 27 jaar dak- en thuisloos waren. Het actieprogramma wil deze jongeren  helpen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen thuis. Daarnaast wil het actieprogramma nieuwe instroom van dak- en thuisloze jongeren voorkomen. Aanleiding voor het actieprogramma is de conferentie ‘Breng de basis op orde’, die Stichting Zwerfjongeren Nederland en Kansfonds in juni 2018 hebben georganiseerd. 

Hoe?

Het actieprogramma werkt aan structurele verbeteringen op 5 actielijnen:

  1. Preventie, nazorg en regie
  2. Financiële bestaanszekerheid
  3. Persoonlijke Ontwikkeling en scholing
  4. Opvang en wonen
  5. Helpende regels

Download het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021 hier

Actieagenda Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021

PDF - 2.23 MB

Bekijk ook de interactieve actieagenda.

Pilotgemeenten

Veertien pilotgemeenten committeren zich aan de ambitie van het actieprogramma. De pilotgemeenten zijn Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Groningen, Haarlem, Leiden, Maastricht, Purmerend, Rotterdam en Utrecht. 

Ondersteuning

De gemeenten krijgen gedurende de pilots ondersteuning vanuit VWS en het Instituut voor Publieke Waarden. Als onderdeel van de pilots gaat de staatssecretaris Blokhuis met deelnemende gemeenten het gesprek aan over ‘basisnormen’: waar mag elke jongere in Nederland minimaal op rekenen? Ook kijkt het Rijk kritisch naar zichzelf en naar gemeenten als het gaat om knelpunten in de (uitvoering van) wet- en regelgeving. Verder wil de Rijksoverheid actief bij gemeenten langsgaan en de ervaring en kennis uit de pilots zo breed mogelijk delen.

Geld voor maatwerk dak- en thuisloze jongeren

Het Kansfonds stelt 650.000 euro ter beschikking aan maatwerktrajecten voor 65 dak- en thuisloze jongeren. Het Instituut voor Publieke Waarden richt samen met de pilotgemeenten de maatwerktrajecten in met behulp van de Doorbraakmethode. Lees meer op deze pagina.

Praktijkvoorbeelden op Platform Iedereenondereendak

De inspirerende verhalen van gemeenten en maatschappelijke organisaties die al voortvarend aan de slag zijn gegaan, worden gebundeld op het Platform Iedereen onder een dak. Het bijbehorende magazine  laat aan de hand van persoonlijke verhalen zien hoe er gewerkt wordt aan het terugdringen van dak- en thuisloosheid.

De eerste editie is gelanceerd in november 2020 en volledig gewijd aan dak- en thuisloze jongeren. Het eerste magazine bevat inspiratie en concrete tips over o.a. de jongerenregisseur, maatwerk in de Participatiewet en gemengd wonen.

Lees het magazine

Wil je meer weten over innovatieve aanpakken over (de preventie van) dakloosheid? Of heb je zelf een mooie aanpak die je wilt delen met anderen? Kijk dan op Iedereenondereendak.nl of volg de LinkedIn-pagina van het platform.

Tip

Maatwerk binnen de Participatiewet

Het Actieprogramma heeft in samenwerking met SZW en Divosa gewerkt aan een handreiking maatwerk in de Participatiewet voor (dreigend) dak- en thuisloze jongeren en worden in 2021 werksessies georganiseerd over het toepassen van maatwerk. Iedereen werkzaam met deze jongeren kan zich gratis aanmelden!

Praktijkvoorbeelden

Organiseren van regie op alle leefgebieden

Een van de zaken die altijd door ervaringsdeskundige jongeren wordt genoemd als verbeterpunt, is het regelen van een vaste contactpersoon die de regie houdt op de ondersteuning. Samen met het Jongerenpanel is in 14 pilotgemeenten hard gewerkt om het vraagstuk regie voor de doelgroep (dreigend) dak- en thuisloze jongeren beter te organiseren. Jongeren hebben aanbevelingen gedaan wat goed gaat en waar je als gemeente mee aan de slag kunt. In Haarlem wordt al met  ‘jongerenregisseurs’ gewerkt. Lees hier meer over deze aanpak en hoe je dit kunt organiseren in jouw gemeente.

Praktijkvoorbeeld

Oplossingen voor dak- en thuisloze jongeren structureel mogelijk maken

De gemeente Utrecht voert sinds 9 maanden een pilot uit met 30 dak- en thuisloze jongeren om een doorbraak te creëren in hun situatie. Uit de pilot blijkt dat de oplossing vaak zit in het toepassen van individueel maatwerk. Denk bijvoorbeeld aan het toekennen van een woontoelage als de jongere nog geen huurtoeslag krijgt. De gemeente onderzoekt welke van die individuele oplossingen zij structureel in kan zetten, zodat een nog grotere groep jongeren hier mee geholpen is.
Lees meer