Handige links

Stichting Zwerfjongeren Nederland

Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) is de onafhankelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren in Nederland. De topprioriteit van SZN is voorkomen dat jongeren dakloos worden.

Lees meer

Federatie Opvang

De Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor instellingen voor maatschappelijke opvang, beschermd & begeleid wonen en vrouwenopvang. De federatie behartigt belangen, denkt mee, geeft voorlichting en houdt de trends, knelpunten en ontwikkelingen in het werkveld in gaten

Lees meer

Campus Diep

Campus Diep biedt in Groningen begeleiding op het gebied van wonen, leren en werken. Campus Diep zit verspreid over de stad en is bedoeld voor jongeren met een instabiele woonsituatie. Afhankelijk van de knelpunten kunnen de jongeren terecht in de verschillende trajecten. 

Lees meer