Praktijkvoorbeelden

Benieuwd hoe professionals, gemeenten en instellingen jongeren in een kwetsbare positie ondersteunen richting zelfredzaamheid? Je vindt hier verschillende voorbeelden uit de praktijk.

Praktijkvoorbeeld

Jongvolwassenencircuit GGZ Friesland

GGZ Friesland heeft de opzet voor psychiatrie vernieuwd met een jongvolwassenen circuit (JVC) voor jongeren in de overgang naar volwassenheid. Jongeren vanaf 15 jaar krijgen gedurende het traject zoveel mogelijk te maken met één behandelaar. De behandeling richt zich op de problemen die de jongere ervaart in het dagelijks functioneren en waar hij op vast loopt, in plaats van alleen uit te gaan van de diagnose.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Ontschotting en samenwerking

Een van de deelnemers aan de pilot 'Werken met een toekomstplan' is van 's Heeren Loo, locatie Auriga in Dordrecht. Mark Smit, jongeren- en jobcoach, ziet ontschotting en meer samenwerking als de belangrijkste opdrachten.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Integrale aanpak MBO-studenten met psychische problemen

Het begeleid leren-project is een voorbeeld van zorg dichtbij de doelgroep organiseren. De Academische Werkplaats Utrecht ondersteunt jongeren op het mbo met psychische problemen, om zo schooluitval te voorkomen en maatschappelijke participatie te bevorderen. Jimmy (19) volgt het begeleid leren-traject van de Academische Werkplaats Utrecht.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Kwetsbare jongeren in Rotterdam kunnen alledaagse vragen stellen via een app

Gemeente Rotterdam is een pilot gestart met VraagApp voor kwetsbare jongeren. VraagApp is een app waarin mensen alledaagse vragen kunnen stellen aan vrijwilligers. In Rotterdam kunnen 400 kwetsbare jongeren tijdens de pilot gebruikmaken van de VraagApp.
Lees meer