Zorgverzekeringswet (Zvw)

Regels & wetgeving

Netwerk & vrije tijd
Onderwijs
Veiligheid
Werk & inkomen
Wonen
Zorg

Lichamelijke medische zorg is voor iedereen in Nederland beschikbaar via de Zorgverzekeringswet. De zorgverzekeringswet verplicht iedereen die in Nederland woont of werkt een basiszorgverzekering af te sluiten.  Ouders of voogden van minderjarige kinderen zijn verplicht om voor hen een zorgverzekering af te sluiten. Vanaf het moment dat jongeren 18 jaar oud zijn, moeten ze zelf een zorgverzekering afsluiten. Voor hen geldt dan ook de individuele eigen bijdrage. Jongeren kunnen zorgtoeslag aanvragen vanaf 18 jaar. 

Psychosociale hulp en ggz-hulp

Psychosociale hulp en geestelijke gezondheidszorg (ggz-hulp) voor jongeren onder 18 jaar vallen onder de Jeugdwet. Voor iedereen ouder dan 18 jaar wordt de geestelijke gezondheidszorg gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. 

Jongeren die voor hun 18e verjaardag jeugd-ggz hebben gehad op grond van de jeugdwet, en ook na hun 18e hulp nodig hebben, moeten beroep doen op de Zorgverzekeringswet. Als de behandeling doorloopt is het van belang dat de aansluiting tussen het gemeentelijk domein en het verzekeraarsdomein goed geregeld is. Gemeenten en verzekeraars zijn verplicht voor deze aansluiting te zorgen op grond van de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet.

Tip

Alle relevante wetgeving op een rij

Download het Wettenschema: geldende wetgeving voor kinderen en jongeren. In dit schema zie je per leeftijdsklasse en per leefdomein welke wet van toepassing is.