Stappenplan professionals klein

De Handreiking voor professionals met als titel ‘Samenwerken aan de toekomst van jongeren: 16-27 jaar’ ondersteunt medewerkers van gemeenten bij de ontwikkeling van een integrale aanpak voor de participatie van jongeren (16-27 jaar) in een kwetsbare positie en ondersteunt professionals, zoals projectleiders van jeugdinstellingen, RMC-coördinatoren, jobcoaches en schoolleiders bij alle stappen in dit proces. De handreiking is ook als bijlage opgenomen in de Toolkit 16-27.