Stappenplan professionals klein

De Handreiking voor professionals met als titel ‘Samenwerken aan de toekomst van jongeren: 16-27 jaar’ ondersteunt medewerkers van gemeenten bij de ontwikkeling van een integrale aanpak voor de participatie van jongeren (16-27 jaar) in een kwetsbare positie. Dit document ondersteunt professionals bij alle stappen in dit proces, zoals projectleiders van jeugdinstellingen, RMC-coördinatoren, jobcoaches en schoolleiders.