Een integrale en toekomstgerichte aanpak is van groot belang bij het ondersteunen van jongeren in kwetsbare posities. Het stappenplan helpt professionals op weg naar een effectieve aanpak.

Hieronder vindt u de 8 stappen voor professionals met bijhorende acties:

Fase 1: Verkennen

Stap 1: Verken de situatie in jouw regio
Stap 2: Samenwerking met jongeren en partners realiseren
Stap 3: Zorg voor kennis
Stap 4: Regel organisatorische randvoorwaarden

Fase 2: Verbeelden

Stap 5: Formuleer een gezamenlijke ambitie
Stap 6: Ambitie vertalen naar maatschappelijk resultaat en indicatoren

Fase 3: Vormgeven

Stap 7: Stel een actieplan op

Fase 4: Verankeren

Verankeren Stap 8: Monitor en stel verbeteracties op

Download de Handreiking 'Samenwerken aan de toekomst van jongeren: 16-27 jaar' voor meer informatie, inspirerende voorbeelden en tips.