Wat kunnen professionals doen?

Een integrale en toekomstgerichte aanpak is van groot belang bij het ondersteunen van jongeren in kwetsbare posities. Het stappenplan helpt professionals op weg naar een effectieve aanpak.

Hieronder vindt u de 8 stappen voor professionals met bijhorende acties:

Fase 1: Verkennen

Stap 1: Verken de situatie in jouw regio
Stap 2: Samenwerking met jongeren en partners realiseren
Stap 3: Zorg voor kennis
Stap 4: Regel organisatorische randvoorwaarden

Fase 2: Verbeelden

Stap 5: Formuleer een gezamenlijke ambitie
Stap 6: Ambitie vertalen naar maatschappelijk resultaat en indicatoren

Fase 3: Vormgeven

Stap 7: Stel een actieplan op

Fase 4: Verankeren

Verankeren Stap 8: Monitor en stel verbeteracties op

Voor meer informatie, inspirerende voorbeelden en tips ga naar de Handreiking 'Samenwerken aan de toekomst van jongeren: 16-27 jaar'