Aantal spookjongeren groeit

26-07-2019
Werk & inkomen
Wonen

Het aantal jongeren dat niet ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP) en daardoor uit het zicht is van alle instanties, is toegenomen. In 2018 waren 50.124 jongeren niet ingeschreven, ruim 1.500 meer dan in 2017. Dat meldt de NOS.

Deze 50.124 jongeren tussen 18 en 27 jaar jongeren staan om verschillende redenen niet ingeschreven bij de gemeente waarin zij wonen. Ze worden geregistreerd als Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW). Deze jongeren zijn bijvoorbeeld door hun ouders uit huis gezet, zijn dak- of thuisloos of wonen ergens anders dan waar zij geregistreerd staan om deurwaarders te ontlopen. Daarnaast blijkt de kostendelersnorm voor ouders met een bijstandsuitkering een reden om hun kind uit te schrijven. Zij ontvangen namelijk een lagere uitkering als hun thuiswonende kind 21 jaar wordt. 

Doordat de gemeente het BSN-nummer bevriest van jongeren die niet staan ingeschreven, kunnen zij geen aanspraak doen op voorzieningen zoals een zorgverzekering of uitkering. Daarnaast kunnen de jongeren geen baan aannemen.

De Nationale Ombudsman attendeert gemeenten erop zorgvuldig om te gaan met uitschrijvingen van jongeren. 'Kijk welke hulpvraag er achter de voordeur schuilgaat. Zo voorkom je dat iemand onnodig afglijdt', zegt de woordvoerder. In gemeente Amsterdam worden jongerenwerkers ingezet om op adresbezoek te gaan als een jongere wordt uitgeschreven.

Meer informatie