Beter benutten van de verlengde jeugdhulp

08-07-2019

Onbekendheid, budget en het wettelijk stelsel zijn de meest voorkomende knelpunten bij het inzetten van verlengde jeugdhulp. Om inzicht te krijgen in wat nodig is om de mogelijkheid van de verlengde jeugdhulp beter te benutten door gemeenten, zorgaanbieders, jongeren en hun ouders heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  (VWS) op 7 en 9 mei twee werksessies georganiseerd. 

Tijdens deze sessies zijn verschillende oplossingen bedacht die zijn uitgewerkt in een infographic. De bedachte oplossingen zijn toekomstgericht werken, budgetten samenvoegen en informatie verspreiden over het wettelijk stelsel aan de hand van een factsheet. Tevens vind je bij iedere oplossing een praktijkvoorbeeld.

Het beter benutten van de verlengde jeugdhulp is één van de onderwerpen in actielijn 4 binnen het programma Zorg voor de Jeugd.

VWS Zorg voor de Jeugd infographic werksessie

PDF - 584.41 KB