Breda houdt zicht op continuïteit van zorg in coronatijd

22-04-2020
Zorg

'In het algemeen zien we dat de meeste hulp en ondersteuning doorloopt, maar dan op andere manieren', zegt Melle Wijma. Hij is manager inkoop en contractering jeugdhulp voor de vijf gemeenten in de regio West-Brabant-Oost, waaronder de gemeente Breda. 'Bij de gecertificeerde instellingen is er bijvoorbeeld meer focus op de jeugdbescherming. In de gezinshuizen krijgen jongeren nog begeleiding en verzorging, maar is aanvullende behandeling soms lastig. En veel aanbieders van lichtere vormen van hulp zijn overgeschakeld naar beeldbellen. Of naar een-op-eengesprekken op afstand, bijvoorbeeld in de tuin.'

Risico's inventariseren

Al vrij vroeg in maart realiseerde Melle zich dat het belangrijk was om de impact van de coronamaatregelen op het zorg- en ondersteuningsaanbod in kaart te brengen. 'We wisten niet hoe lang deze situatie zou duren. Maar we konden ons maar één keer voorbereiden.' Contractmanagers en beleidsadviseurs zijn een hele dag in een hok gaan zitten — 'dit was nog vóór de anderhalvemetermaatregel' — en hebben informatie uit de contracten met zorgaanbieders en voorzieningen in een Excel-document gezet. In totaal gaat dit over ongeveer 390 voorzieningen, waarbij er voor de regio West-Brabant-Oost al 270 zorgaanbieders betrokken zijn.

'Vervolgens hebben de contractmanagers een scan gemaakt van alle organisaties, aan de hand van vier criteria', vertelt Melle. 'Komt in- en uitstroom van cliënten in gevaar, kan begeleiding nog worden geboden, kan behandeling nog worden geboden, en komt de veiligheid van cliënten in het geding? Op basis daarvan hebben we een risico-inventarisatie gedaan en alle aanbieders in vier fasen ingedeeld.'

Lees hier het volledige bericht