De waarde van een mbo-verklaring

26-09-2019
Onderwijs

Het kabinet is van plan om mbo-scholen een mbo-verklaring te laten uitreiken aan studenten tot 23 jaar die geen diploma of startkwalificatie hebben, maar wel resultaten hebben behaald. Met een pilot onderzoekt OCW met onderwijs en bedrijfsleven het testmodel.

In de mbo-verklaring staan bijvoorbeeld de behaalde examenonderdelen, de praktijkverklaring en de overige resultaten die de student heeft behaald. Jongeren boven de 23 of met een startkwalificatie kunnen op verzoek een mbo-verklaring krijgen. Met deze mbo-verklaring kunnen studenten aantonen wat ze kunnen en daarmee starten op de arbeidsmarkt. 

In maart 2019 is een pilot gestart met negen mbo-scholen om te toetsen of de mbo-verklaring werkbaar is voor de scholen en voldoende waarde heeft voor werkgevers. 

De pilot levert eind 2019 een advies op.

Lees meer