Hoe kom je binnen een gemeente tot een samenhangende aanpak?

08-05-2020

'Daar lees je in best practices zelden iets over', zegt Ypkje Grimm, senior beleidsadviseur onderwijs en arbeidsmarkt bij de gemeente Enschede. De 'interne wereld bij elkaar brengen' — mensen, beleid en regels — is volgens haar essentieel voor een effectieve aanpak voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie. In de praktijk ziet ze hoe snel beleid versnipperd raakt in een grote gemeente.

'De ene beleidsadviseur werkt aan een landelijke pilot voor dak- en thuislozen, de andere aan een jongerenperspectieffonds voor schulden. Een derde werkt aan arrangementen voor 18-/18+ voor jongeren in beschermd wonen, en zelf houd ik me bezig met een integrale aanpak voor voortijdig schoolverlaters. Vier collega’s en vier verschillende opdrachtgevers, zowel ambtelijk als bestuurlijk. En natuurlijk gaat het vaak over dezelfde jongeren, en over dezelfde collega’s die het beleid in de praktijk uitvoeren.'

N.B. Dit interview gaat uit van de situatie zoals die was voor de coronacrisis.

Lees hier het volledige bericht