Specialistische zorg nodig voor slachtoffers mensenhandel

16-12-2019
Veiligheid
Wonen
Zorg

Instellingen schieten vaak tekort met de hulp aan minderjarige jongeren die slachtoffer zijn geweest van mensenhandel. Dit blijkt uit het rapport 'Help!, ook na mijn 18e' van Defence for Children.

In het rapport staat ook dat het lastig blijft om seksuele uitbuiting te herkennen. Doorlopende specialistische hulp is vaak vanaf de start van het traject niet goed geregeld, waardoor jongeren voor en na hun 18e niet continu zorg krijgen. Bovendien zijn slechts enkele instellingen gespecialiseerd in de behandeling van slachtoffers van seksuele uitbuiting.

Nadruk op gedrag

Vaak komen slachtoffers terecht in een jeugdzorginstelling zonder kennis op dit gebied. Zij krijgen doorgaans dezelfde hulp en behandeling als jongeren met andere problemen. Daarbij ligt de nadruk vaak op gedrag en niet op de achterliggende oorzaken of de trauma's van de meisjes. Ook de nazorg schiet tekort. Meisjes die uit een instelling komen, worden vaak opnieuw slachtoffer of komen op andere manieren in de problemen.

Doorlopende specialistische zorg

Defence for Children pleit voor doorlopende specialistische zorg aan minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting, gecoördineerd vanuit enkele landelijke instellingen. Deze zorg kan bestaan uit ambulante hulp, kleinschalige opvang en gespecialiseerde opvang met een open karakter. De behandeling is dan flexibel, kan voldoen aan veranderende zorgbehoeften en kan zonder onderbrekingen plaatsvinden onder de coördinatie van de gespecialiseerde instelling.

‘Blijvende zorg essentieel’

'Het rapport bevestigt het belang van goede zorg voor meisjes die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting', vertelt Anne Addink van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Het is belangrijk om te luisteren naar de slachtoffers en hun ouders en van hun ervaringen te leren. Blijvende aandacht voor duurzame effecten van gespecialiseerde hulp is essentieel om ervoor te zorgen dat meisjes na de hulp niet opnieuw in handen komen van een uitbuiter. Met name in de leeftijd 18-min/18-plus is continuïteit van zorg een belangrijk thema.'

Bron: Defence for Children; Nederlands Jeugdinstituut