'Startkwalificatie geen garantie voor aansluiting met arbeidsmarkt'

12-07-2019
Onderwijs
Werk & inkomen

Talitha Stam is als antropoloog en socioloog verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en was als kwalitatief onderzoeker betrokken bij een Europees onderzoeksprogramma naar voortijdig schoolverlaten (vsv). Het viel haar op dat het vsv-beleid voornamelijk gericht was op jongens met een migratieachtergrond en andere groepen onderbelicht bleven, zoals meisjes zonder migratieachtergrond met laagopgeleide ouders. Zij onderzocht deze groep voor haar promotieonderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat het behalen van een startkwalificatie alleen geen garantie is op een goede aansluiting met de arbeidsmarkt. Na het behalen van hun mbo-2 diploma stopt de begeleiding. Ze worden aan hun lot overgelaten. Ook sluit de loopbaanoriëntatie en begeleiding op het vmbo en studieloopbaanbegeleiding op het mbo niet goed aan bij overstap naar de arbeidsmarkt. De meeste van de ondervraagde meisjes weten niet waar ze banen kunnen vinden en hoe ze moeten solliciteren. Tahalitha Stam hoopt dat de pilot motie Kwint hier verandering in kan brengen. 

Lees meer in het Ingrado magazine