Door sport en bewegen naar werk

Publicatie

Netwerk & vrije tijd
Werk & inkomen

Voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt kan sport een positieve invloed hebben. Door te sporten met de juiste begeleiding ontwikkelen ze vaardigheden als discipline en samenwerken. Vaardigheden die kunnen helpen bij het vinden van werk.

In deze handreiking staan adviezen en een rekentool voor gemeenten, tips, aanbevelingen, interventies en een aantal praktijkvoorbeelden. Verschillende sportverenigingen spelen al een rol bij trajecten voor arbeidsparticipatie. Vaak in samenwerking met gemeenten, maatschappelijke diensten, het UWV en uitzend- en re-integratiebureaus.

Jaar: 2018
Type: Rapport
Pagina's: 16
Bron: Kenniscentrum sport

Meer informatie