Gamen en schoolverzuim

Publicatie

Onderwijs
Netwerk & vrije tijd

Hoe ga je in gesprek met jongeren die veel gamen? In deze handreiking van Ingrado staat wat de aantrekkingskracht van gamen is en welke signalen kunnen wijzen op problematisch gamegedrag. Tevens staan in de handreiking voorbeeldvragen om het gesprek aan te gaan met de jongere. 

Gamen is in de eerste plaats een leuk tijdverdrijf voor jongeren. Het is een manier om te ontspannen, maar ook om contacten leggen. Sociale contacten van jongeren verplaatsen zich langzaam naar de online omgeving. Games maken daar deel van uit. Maar als jongeren te veel gamen, kan dat problematisch worden. Spijbelen, slecht eten, sociaal isolement, hygiënische verwaarlozing en niet toekomen aan de dagelijkse taken zijn mogelijke signalen dat een jongere verslaafd is aan gamen. 

Meer informatie