Hoe kun je jongeren effectief begeleiden?

- , Online

Vind jij het als professional lastig om jongeren in beweging te krijgen? Lukt het niet altijd om een gezamenlijk plan op te stellen en heb je met weerstand of onbegrip te maken? In de driedaagse digitale opleiding plus individuele coaching van Divosa leer je op welke manier jij de jongeren aan jouw bureau verder kunt helpen. Je leert een nieuwe manier van kijken, denken en doen waarmee je je kennis en vaardigheden effectiever kunt inzetten. 

De opleiding vindt plaats via video-conferencing (Zoom) en is een bewerking van de eerdere vijfdaagse opleiding. De inhoud is hetzelfde, de werkvormen zijn deels anders om de opleiding geschikt te maken voor een digitale context. In de oorspronkelijke vijfdaagse opleiding oefenen we veel groepsgewijs. Dat vervangen we nu deels door individuele coaching aan de hand van (audio/video)opnamen van eigen gesprekken die je voert. Daarmee zijn zeer positieve ervaringen opgedaan in een ZonMW-project in Zoetermeer. Voor de opnamen kun je gebruik maken van je mobiel. De ervaring is dat tweemaal zo’n opname maken en bespreken een optimaal leerresultaat geeft. De totale studiebelasting kan door de deels intensievere manier van werken teruggebracht worden tot ongeveer 3,5 dag plus besparing van reistijd.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor professionals die met jongeren werken, bijvoorbeeld jeugdconsulenten, klantmanagers, jongerencoaches, kwalificatie/leerplichtambtenaren en wijkteammedewerkers.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie en aanmelden de website van Divosa