Praktijkvoorbeelden

Laat je inspireren door de verschillende praktijkvoorbeelden om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid.

Praktijkvoorbeeld

Integrale aanpak MBO-studenten met psychische problemen

Het begeleid leren-project is een voorbeeld van zorg dichtbij de doelgroep organiseren. De Academische Werkplaats Utrecht ondersteunt jongeren op het MBO met psychische problemen, om zo schooluitval te voorkomen en maatschappelijke participatie te bevorderen. Jimmy (19) volgt het begeleid leren-traject van de Academische Werkplaats Utrecht.

Lees meer Bekijk alle praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeeld

Praktijkonderwijs en jeugdhulp in Amsterdam

In dit praktijkvoorbeeld staat de Amsterdamse aanpak om praktijkonderwijs en jeugdhulp goed op elkaar te laten aansluiten beschreven. De aanpak is bekeken vanuit vier perspectieven: onderwijs, jeugdhulp, gemeente en ouders.

Lees meer Bekijk alle praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeeld

Jongerenwerk in het voorgezet onderwijs

In steeds meer gemeenten werken het voortgezet onderwijs en jongerenwerk samen om bij te dragen aan het versterken van schoolcarrières van kwetsbare jongeren. Deze samenwerking is er in verschillende vormen. Het Lectoraat Youth Spot heeft vijf praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk uitgewerkt. 

Lees meer Bekijk alle praktijkvoorbeelden