Online workspace over hulpverlening op het MBO

- , Online
Onderwijs
Zorg

Tijdens deze workspace geven een aantal scholen een introductie over hoe dit in hun regio geregeld is. 

Vervolgens gaan we samen het onderwerp verder uitdiepen n.a.v. de volgende vragen: 

  • Hoe wordt de hulp zo dicht mogelijk bij de jongere georganiseerd?
  • Wat zijn de hulpvragen van studenten? En welke externe hulpverlening is hierbij nodig?
  • Welke afspraken leg je vast met elkaar?
  • Welke schotten en daarmee samenhangende financieringsvraagstukken kom je tegen?
  • Hoe zorg je ervoor dat de uitvoerders in de dagelijks praktijk van deze schotten geen last van hebben?
  • Hoe meet je het effect van de hulp op school?
  • Welke mogelijkheden voor structurele financiering zijn er?

Voor Wie:

RMC-coördinatoren, maar ook partners uit het onderwijs of de hulpverlening zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst!

Meer informatie en aanmelden

Bekijk hiervoor de website van Ingrado